SAMI Combat Systems

SAMICS je zkratka pro SAMI Combat Systems a je zastřešujícím termínem používaným k popisu kolekce jednotlivých bojových systémů (nebo SAMICS Concepts) vyvinutých Peterem Weckaufem a SAMI Institute. SAMI = Self-defence And Martial arts Institute.

Mezi tyto bojové systémy SAMI patří:

Otevřené systémy (beze zbraně)

Sebeobranné systémy

Všechny koncepty SAMICS jsou strukturovány dle úrovní. Obecně se jedná o úrovně 1-6 pro studenty, kde úroveň 6 je „černým pásem“, a o úrovně 1-12 pro instruktory, přičemž úroveň 12 je „Head Instructor“.

Všechny koncepty SAMICS sdílejí základní strukturu a didaktickou metodologii, tudíž mnoho tréninkových nápadů je společných pro všechny tréninkové plány. Každý systém má své vlastní specifické prvky, které jsou svým způsobem jedinečné.

Zaměření na tyto jedinečné prvky v každém systému, v rámci SAMICS Concepts, umožňuje studentům dosáhnout vysoké úrovně odborných znalostí v bojových uměních a sebeobraně, které je jinde obtížné získat.

Koncepty SAMICS jsou vyučovány v přibližně 40 zemích certifikovanými instruktory SAMICS, školicími středisky a školicími akademiemi. Dále jsou k dispozici na mezinárodní vzdělávací platformě SAMI: www.sami-international.com.