STREČINK (18)

Strečink je účinná metoda, která přirozeně a šetrně připraví svaly na fyzickou zátěž, zaručí lepší regeneraci po fyzickém výkonu, odstraňuje bolesti kloubů nebo lidem, kteří nemají tolik času na sport a pohyb zajistí správné fungování těla. Obzvlášť lidé, kteří mají sedavou práci by strečink měli provádět pravidelně, aby udrželi tělo ve správné poloze. Pokud se strečink provádí správně, tak Vašemu tělu pouze prospěje.

Provádění strečinku

Nikdy by strečink neměl začínat bez zahřátí a prokrvení svalů. Nejen, že by jste si mohli vážně ublížit, ale taktéž by Vás to odradilo od dalšího strečinku. Pro zahřátí stačí kratší rozcvička, rozklusání, prokroužení, pár výskoků, dřepů, tedy zahřátí svalů bez zátěže. Sval, ale i celé tělo, by měl být zcela uvolněný a ne ztuhlý, jinak se kvalitně neprotáhne.

Strečink můžeme rozdělit do dvou skupin, na dynamický a statický. Dynamické protažení je činnost specifických funkčních protahovacích cvičení, která by měla využívat specifické sportovní pohyby připravující tělo na činnost v rovinách pohybu, zatímco statický strečink se obvykle zaměřuje na jednu skupinu svalů, kloubů v rovině pohybu.

Samotné protažení se zahájí pozvolným zaujetím výchozí polohy. Pohyb ve směru protažení by měl být pomalý a plynulý. Uvolněné a klidné dýchání strečinku také velmi pomůže. Nemělo by se žádným způsobem kývat a hmitat a nepřekonávat bolest. Ve chvíli, kdy ucítíte mírné napětí v procvičovaném svalu, tak zpomalte nebo zcela zastavte. Jakmile napětí ubyde nebo se alespoň zmenší, je možné pokračovat o kousek dál. Určitě není na místě spěchat, ale naopak provádět vše pomalu. Cvičení by mělo trvat přibližně 20-30 sekund. Poté se opět pomalu vrátit do výchozí polohy. Pro kvalitní protažení je dobré cvik provést několikrát, například 3x.

Pokud se strečink provedl kvalitně, tak jsou protažené svaly připravené na zvýšenou zátěž a výkon až 90 minut po tomto protažení. U nesportovců je protažení patrné až dva dny, proto je dobré strečink opakovat každý druhý den. Projeví se to zlepšenou kloubní pohyblivostí a pocitem pružnosti svalů. Při pravidelném provádění se může časem snížit nebo zcela vymizet bolest zad, kyčlí, krku atp.

Na této stránce naleznete top 15 protahovacích cviků, případně stovky dalších na protažení celého těla.http://www.strecink.cz/index.php?akce=statistika