O VÝUCE

Tréninky pro dospělé

Spousta lidí se domnívá, že pokud nemají perfektní kondičku, nejsou atleti a nemají zkušenosti s bojovými sporty a uměním, že to není nic pro ně. Naopak. Tréninky sebeobrany jsou přizpůsobeny pro všechny. To znamená, že učit se bránit mohou všechny osoby bez rozdílu věku, váhy a výšky, a bez předchozích zkušeností s bojovými sporty a uměním. Bereme ohled na citlivé osoby a osoby, které se staly obětí agresora. Přidejte se k nám do přátelského prostředí, kde není nouze o srandu!

Vyhrazujeme si právo kohokoliv poslat pryč. Cvičíme, abychom se uměli bránit, ne napadat.

Odmítáme osoby z extrémně pravicových/levicových skupin, nepřijímáme trestané za násilné činy a nepřijímáme ani nikoho, kdo má násilnické sklony nebo je členem ultras!

Kurz pro začátečníky trvá 5 měsíců, kde si studenti sebeobrany osvojí základní reakce a chování v nejběžnějších situacích, které mohou nastat v různém prostředí. Cílem kurzu pro začátečníky je naučit studenty základním bojovým a pohybovým návykům, naučit se vyhýbat konfliktům v rámci prevence a bezpečného chování, a naučit se základní techniky a obrany proti útokům a hrozbám agresora.

Konkrétně se studenti v prvním měsíci kurzu naučí základní postoje, správný pohyb, údery a kopy. Jakmile se zvládnou potřebné základy, na kterých stojí veškeré techniky, tak se pokračuje dále k základním obranám proti kruhovým útokům (facky atp.) a obranám proti přímým úderům a kopům. Plynule se přechází na další techniky, kam můžeme zařadit obrany proti škrcení, proti kravatám, proti chytání kolem těla, použití tzv. měkkých technik (neagresivní obrany vůči různému držení za oblečení či ruce) a zároveň se stále opakují různé kombinace úderů a kopů. Ke konci kurzu se proberou základní obrany na zemi a nejzákladnější obrany proti hrozbě a útoku nožem.

Třída pokročilých volně navazuje na kurz pro začatečníky. Ve třídách pokročilých se již probírají obrany a techniky více do detailu, řeší se obrany proti zbraním jako je nůž, tyč, pistol nebo i kámen a půllitr. Dále se vyučují obrany proti více útočníkům, v uzavřených prostorách a nebo pokročilý boj na zemi.

Sebeobrana pro ženy

Ženy a dívky jsou často oběťmi různého druhu násilí, které se liší od běžných útoků na muže. Převážně to jsou sexuálně motivované útoky, domácí násilí, týrání, různé druhy přepadení apod. Navíc jsou ženy znevýhodněny v obraně vůči mužům mnoha faktory. Můžeme sem zařadit menší vzrůst, menší síla, dlouhé vlasy, slabší psychická odolnost, oblečení, které brání efektivní obraně a zkrátka neznalost toho, co dělat v krizové situaci.

Na tyto aspekty je při výuce brán velký zřetel, a proto se na prvním místě musí ženy naučit perfektně vnímat své okolí, vyhodnocovat krizové situace a naslouchat své intuici, kterou ženy mají od přírody mnohem více vyvinutou než muži.

Při výuce žen je nejdůležitější osobní přístup a chování vůči jejich osobě. Může se stát, že na kurz sebeobrany pro ženy se přihlásí žena, která je citlivější než ostatní nebo má za sebou špatnou životní zkušenost. Žena, která byla obětí fyzického nebo sexuálního napadení či obtěžování nemusí dobře snášet doteky ostatních na svém těle, což je potřeba tolerovat. K tomu právě slouží kurzy pouze pro ženy, kam nesmí žádný muž. V ženském kolektivu se žena dokáže lépe zapojit do tréninku, snadněji se učí řešit krizové situace, a dokonce občas i situaci, ve které se mohla ocitnout.

Pokud dotyčná žena nedokáže techniku cvičit, je nutné techniku poupravit se stejným principem, aby byla schopna techniku provést a zvládnout. Pakliže úprava techniky nepomůže, žena ji necvičí a nesmí se nutit. Na začátku každého kurzu je potřeba se žen zeptat, z jakého důvodu se chtějí naučit bránit. Díky této otázce je instruktor pak případně schopný upravit a přizpůsobit trénink každé ženě.

Kurzy pouze pro ženy trvají tři až čtyři měsíce, kdy se naučí základům prevence, bezpečného chování, komunikace s agresorem, řešení krizových situací, zvládnou sebeobranné techniky a kdy jej využít, a závěrem kurzu si každá z žen zkusí závěrečný souboj s jedním z instruktorů, který se obleče do ochranné vesty a helmy, vezme si potřebné chrániče a ženy se brání napadání přibližně dvě minuty v kuse. Tímto cvičení si žena ověří zvládání situace pod tlakem, využití své řízené agrese vůči útočníkovi a to nejdůležitější, odhodlání se bránit. Po skončení kurzu je možnost pokračování v navazujícím kurzu pro pokročilé ženy, kde se vyučují a rozvíjí již naučené techniky nebo přestoupit do smíšeného kurzu, kde jsou jak ženy, tak i muži.

Tréninky pro děti a dospívající

Sebeobrana krav maga pro děti pomáhá dětem zvládat konfliktní situace mezi svými vrstevníky, ale i s dospělým agresorem. Děti jsou v kurzu vedené zábavnou a hravou formou, tedy mají spoustu prostoru na to se pořádně „vyřádit“. Na druhou stranu se děti učí zvládat stres a emoce, zlepšují si koncentraci a taktéž komunikaci s druhými. Nejdůležitější u dětí je však prevence a znalost všeobecné bezpečnosti, tedy předcházení konfliktům a řešení situací, které dětem mohou nastat.

Děti vyučujeme ve dvou třídách, které jsou rozdělené dle věku, tedy 5-9 let a 10-15 let. Je to nutné vzhledem k tomu, že v různém věku hrozí dětem různá nebezpečí a děti jsou různě fyzicky zdatné. Navíc mladší děti učíme s jiným přístupem, než děti starší. U mladších dětí je důležité volit vhodná slova, cvičí převážně s námi jakožto instruktory, protože by se mohly mezi sebou navzájem nechtěně zranit a velice důrazně probíráme teorii, která je obzvláště u mladších dětí velice důležitá. Především znalost telefonních čísel a samostatnost považujeme za stěžejní. U starších dětí už dbáme více na komunikaci s agresorem a případně fyzické řešení útoku.

Trénink začíná rozcvičkou, kde se děti zahřejí a připraví na následnou zátěž. Zapojujeme různé pohybové dovednosti a koordinaci, dále se trénink skládá z technické části, kde se děti učí konkrétní situace a problémy řešit, teoretické části, tedy znalosti, které by děti měly mít pokud se například ztratí svým rodičům, na táboře, co dělat, pokud zůstanou samy doma a začne hořet, telefonní čísla atp., a v závěru s dětmi hrajeme různé hry.