Knife Fighting Concept

Koncept boje s nožem je sofistikovaný bojový systém, který se zaměřuje na nůž a jeho použití pro sebeobranu. Tento bojový systém vytvořil Peter Weckauf, který má mnoho zkušeností s východním bojovým uměním, převážně z oblasti Filípín. Z 90 % je koncept boje s nožem nový, z 10 % původní.

Hlavními pilíři konceptu boje s nožem od SAMICS jsou neozbrojená obrana proti útokům nožem a hrozbám nožem, sebeobrana s nožem proti noži a prevence a zneškodnění útočníka. V boji s nožem se využívá různých typů bodnosečných zbraní jako je klasický nůž s čepelí na jedné straně, karambit, ale například i mačeta.

Tento systém má výhodu, že se dá vyučovat jako sebeobrana, ale taktéž jako bojové umění. Každý, kdo boj s nožem cvičí, si v tom může najít to svoje. Někdo se chce učit bránit, někdo si chce zlepšit pohybové a koordinační dovednosti a někdo to má zkrátka jako svoje hobby.

Na tréninku se pochopitelně staví opět vše na základech, čímž jsou základní postoje, jak držet nůž, pohyb v různém postoji, základní směry útoku nožem atp. Jakmile cvičenci znají základy a znají útoky, může se přejít dále a to konkrétně na obranu proti těmto útokům. Aby se jim člověk mohl bránit, musí se je pochopitelně nejdříve naučit a teprve potom bránit, nikdy ne naopak. Další částí jsou drily, které v jednom nekonečném sledu učí dotyčné cvičence útoky, obrany, koordinaci, práci obou rukou, pohyb v postoji aj. K těmto drilům je potřeba jistá dávka koncentrace a pečlivého provádění technik. V tréninku se cvičí samostatně, ve dvojici nebo ve skupině.

V současné době boj s nožem vyučujeme v Mnichově Hradišti! Neváhejte si tento systém u nás vyzkoušet.