EXPANDABLE BATON CONCEPT

Koncept teleskopického obušku je poněkud nový systém vytvořený od SAMICS. Jeho využití je opravdu široké a nabízí spoustu možností, jak s teleskopickým obuškem zacházet.

Obsah tréninku je založený na praktickém výcvikovém programu se zaměřením na obranné a útočné dovednosti. Koncept teleskopického obušku je vhodný opravdu pro každého. Nejen, že se v tomto systému mohou vzdělávat bezpečnostní složky, ale taktéž civilisté. U bezpečnostních složek je to převážně nácvik technik pro jejich práci u policie, armády, případně u bezpečnostních služeb. Pro civilisty je trénink zaměřený na použití v rámci sebeobrany.

Systém se skládá celkem z 6 modulů, přičemž první modul jsou čistě základy. Druhý a třetí modul se soustředí na taktiku v postoji a na zemi s cílem kontroly útočníka. Čtvrtý modul se týká obrany vůči ozbrojeným útokům a pátý se soustředí na týmovou práci, což je typické pro ozbrojené složky. Poslední šestý modul je nazýván „Specials“, kde cvičenci musí znát vše, co s teleskopickým obuškem jde vůbec dělat.

U nás na tréninku krav magy se použití teleskopického obušku nevyučuje jako samostatný trénink, ale vyučuje se v rámci pětihodinového semináře. Součástí tohoto semináře je i využití kubotanu.