AXE AND TOMAHAWK FIGHTING CONCEPT

Koncept boje se sekerou a tomahawkem je propracovaný systém boje zblízka, který se primárně zaměřuje na sekeru tomahawk. Jak již název napovídá, je to systém zaměřený na ozbrojený boj. Tento jedinečný bojový systém vyniká svými moderními výcvikovými metodami, principy a technikami.

Na celém světě není k dispozici žádné ucelené a strukturované bojové umění pro tuto zbraň, a tak v SAMI nejvyšší představitelé vytvořili zcela nový koncept. Ačkoliv to trvalo nějaký ten čas, nakonec vzniknul systém, který je velice moderní a vysoce účinný. Výchozím bodem pro tvorbu tohoto konceptu bylo zahrnout různé styly se zbraněmi, jejich zvláštnosti, způsoby zacházení a zjistit silné a slabé stránky. Tento druh analýzy umožňuje vysoce zajímavý systém na mimořádně vysoké úrovni dovedností.

Není to o tom, že budete u sebe za opaskem na ulici nosit tomahawk a s ním se budete bránit a vrhat ho po lidech jako zkušený Viking… Je to pouze o tom cvičit jiným způsobem, nabírat nové zkušenosti a znalosti z jiné oblasti, zdokonalovat sebe sama, učit se novým pohybům, rozšiřovat staré severské válečné bojové umění a zkrátka mít hezký koníček a zálibu v severské mytologii.

Dnes je Axe and Tomahawk Fighting Concept nezávislým bojovým systémem, který se výhradně vyučuje ve školách SAMICS. V současné době nepřipravujeme výuku tohoto systému na veřejných trénincích, ovšem je možné si domluvit soukromé lekce a naučit se něco unikátního, co málokdo zná.