O výuce pouze pro ženy

Ženy a dívky jsou často oběťmi různého druhu násilí, které se liší od běžných útoků na muže. Převážně to jsou sexuálně motivované útoky, domácí násilí, týrání, různé druhy přepadení apod. Navíc jsou ženy znevýhodněny v obraně vůči mužům mnoha faktory. Můžeme sem zařadit menší vzrůst, menší síla, dlouhé vlasy, slabší psychická odolnost, oblečení, které brání efektivní obraně a zkrátka neznalost toho, co dělat v krizové situaci.

Na tyto aspekty je při výuce brán velký zřetel, a proto se na prvním místě musí ženy naučit perfektně vnímat své okolí, vyhodnocovat krizové situace a naslouchat své intuici, kterou ženy mají od přírody mnohem více vyvinutou než muži.

Při výuce žen je nejdůležitější osobní přístup a chování vůči jejich osobě. Může se stát, že na kurz sebeobrany pro ženy se přihlásí žena, která je citlivější než ostatní nebo má za sebou špatnou životní zkušenost. Žena, která byla obětí fyzického nebo sexuálního napadení či obtěžování nemusí dobře snášet doteky ostatních na svém těle, což je potřeba tolerovat. K tomu právě slouží kurzy pouze pro ženy, kam nesmí žádný muž. V ženském kolektivu se žena dokáže lépe zapojit do tréninku, snadněji se učí řešit krizové situace, a dokonce občas i situaci, ve které se mohla ocitnout.

Pokud dotyčná žena nedokáže techniku cvičit, je nutné techniku poupravit se stejným principem, aby byla schopna techniku provést a zvládnout. Pakliže úprava techniky nepomůže, žena ji necvičí a nesmí se nutit. Na začátku každého kurzu je potřeba se žen zeptat, z jakého důvodu se chtějí naučit bránit. Díky této otázce je instruktor pak případně schopný upravit a přizpůsobit trénink každé ženě.

Kurzy pouze pro ženy trvají tři až čtyři měsíce, kdy se naučí základům prevence, bezpečného chování, komunikace s agresorem, řešení krizových situací, zvládnou sebeobranné techniky a kdy jej využít, a závěrem kurzu si každá z žen zkusí závěrečný souboj s jedním z instruktorů, který se obleče do ochranné vesty a helmy, vezme si potřebné chrániče a ženy se brání napadání přibližně dvě minuty v kuse. Tímto cvičení si žena ověří zvládání situace pod tlakem, využití své řízené agrese vůči útočníkovi a to nejdůležitější, odhodlání se bránit. Po skončení kurzu je možnost pokračování v navazujícím kurzu pro pokročilé ženy, kde se vyučují a rozvíjí již naučené techniky nebo přestoupit do smíšeného kurzu, kde jsou jak ženy, tak i muži.

V součastnosti nemáme vypsané kurzy pouze pro ženy, je možné se přihlásit do smíšené třídy pro dospělé.