SAMI Combat Systems

SAMICS je zkratka pro SAMI Combat Systems a je zastřešujícím termínem používaným k popisu kolekce jednotlivých bojových systémů (nebo SAMICS Concepts) vyvinutých Peterem Weckaufem a SAMI Institute. SAMI = Self-defence And Martial arts Institute.

Mezi tyto bojové systémy SAMI patří:

Zbraňové systémy

  • Koncept boje s nožem (Knife Fighting Concept)
  • Koncept boje se sekerou a Tomahawkem (Axe and Tomahawk Fighting Concept)
  • Koncept boje s tyčí (Stick Fighting Concept)
  • Koncept SDS/SDO (Self-Defence Stick/Self-Defence Objects)
  • Koncept teleskopického obušku (Expandable Baton Concept)

Otevřené systémy (beze zbraně)

  • Koncept Panantukan (Filipínský tzv. „špinavý“ pouliční box)

Sebeobranné systémy

  • Koncept Krav Maga (systém civilní sebeobrany)
  • Koncept Sami-X Pro (systém pro bezpečnostní služby, policii a armádu), dříve KAPAP